นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 277888
Page Views 414917
 
โครงสร้างส่วนราชการ

นายชาตรี สังข์ศิลป์ชัย
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

จ.อ.สุวิทย์ พฤษาประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นายชวลิต ฤทธิพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

จ.อ.สุวิทย์ พฤษาประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล

นางสาวดรุณี บุญฮวด
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับกลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)