นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 09/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 222831
Page Views 324481
 
กองประปา

นายชวลิต ฤทธิพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานการประปา ระดับต้น)


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานประปา (นักบริหารงานการประปา ระดับต้น)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์นาคิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิกุล อุปการดี
คนงานทั่วไป

นายปัญญา พบดวง
คนงานประปา

นายสหัส อัยรักษ์
คนงานประปา

นายสมเกียรติ เขียวแสน
คนงานประปา

นายไพฑูรย์ ทองนาค
พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาวเนตรนภา ทองสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางโสภิต เงินเปีย
คนงานทั่วไป