นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 09/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 222814
Page Views 324464
 
กองคลัง


ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางวไลพร สุริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวรรโณ เพฃรประกอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางเบญจวรรณ หะสะเลม
ผูัช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางถนอมจิตต์ บุญล้อม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางจารุลินทร์ ด่วนเดิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางกมลรัตน์ ศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน