นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/08/2015
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 277893
Page Views 414922
 
กองช่าง

นายชวลิต ฤทธิพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายเชาวลิต ภูมิมาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายบุญฤทธิ์ อัฐิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุริยา ปานสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณรงค์ชัย แก้วแดง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสายัณ พงษ์อรุณรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นางปรีดา สุขสวัสดิ์
พนักงานตกแต่งสวน

นายไพโรจน์ ผลส่ง
คนสวน

นายสมัคร อัยรักษ์
คนสวน

นายเกรียงศักดิ์ รามแก้ว
คนสวน

นายเซียน แก้วแพ่ง
คนงานทั่วไป

นางยุพา คงชำนาญ
คนสวน

นายปัญญา พบดวง
คนงานทั่วไป

นายสมเกียรติ เขียวเสน
คนงานทั่วไป

ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสหัส อัยรักษ์
คนงานประปา